• Základní info
 • 7 mýtů o inzulinu
 • Průvodce
  “Prvních 7 dní“
 • Sedmero

Základní info

V roce 2015 proběhl rozsáhlý průzkum mezi pacienty s DM 2. typu a lékaři. Průzkum, který byl realizován společností Eli Lilly a výzkumnou agenturou Ipsos, měl za cíl identifikovat hlavní problémy, s nimiž se pacienti s DM 2. typu potýkají na začátku léčby bazálním inzulinem.

Ze získaných informací vznikly následně tři edukační materiály pro pacienty:

Máte-li zájem o více informací, klikněte prosím na jednotlivé odkazy.

7 mýtů o inzulinu

7 mýtů o inzulinu

Edukační materiál „7 mýtů o inzulinu“, který vznikl na základě výše zmíněného výzkumu mezi pacienty a lékaři, vytvořili sami diabetologové. Odborným garantem obsahu je MUDr. Jón z pražské Nemocnice Na Homolce. Tento materiál Vám nabízí pomocnou ruku, ve chvíli, kdy s pacientem začínáte mluvit na téma „inzulin“.

V čem je tento materiál výjimečný?

 • Vyvrací a vysvětluje 7 nejrozšířenějších mýtů o inzulinu
 • Prostřednictvím emotivního příběhu pacienta Josefa rozptyluje obavy pacientů
 • Hovoří srozumitelným jazykem, pro pacienty poutavou formou, stručně a jasně
 • Součástí brožury je samolepka pro lékaře jako rychlý záznam, že téma s pacientem probral, a dotazník pro pacienta, který pomáhá pacienta zapojit a povzbudit ke komunikaci.

A o jaké mýty se jedná?

 1. MÝTUS: INZULIN JE POSLEDNÍ ŘEŠENÍ, TEĎ UŽ BUDOU NÁSLEDOVAT JENOM KOMPLIKACE.

  NENÍ TO PRAVDA. Inzulin je hormon tělu vlastní, léčba nahrazuje to, co chybí. Pokud se s inzulinem začne včas, dá se díky zlepšení kompenzace diabetu zabránit nebo zpomalit vznik diabetických komplikací. Inzulin je spolu s perorálními antidiabetiky (tabletka na cukrovku) součástí moderní léčby diabetu a dobře se s nimi doplňuje. Má výraznější efekt na snížení glykemií než tabletky.

 2. MÝTUS: KDYŽ MI LÉKAŘ CHCE NASADIT INZULIN, TAK TO UŽ JSEM NA TOM HODNĚ ŠPATNĚ.

  NEMUSÍ TO BÝT PRAVDA. Dnešní trend je nasazovat inzulin spíš dříve. Lékař ho může doporučit již hned po metforminu (nejčastější první tabletka). V případě velmi špatné kompenzace z akutních příčin (nemoc, úraz) může být inzulin nasazen i jen na krátkou dobu do zlepšení stavu. Inzulin účinně zlepšuje parametry kompenzace a tím zabraňuje vzniku nebo rozvoji komplikací.

 3. MÝTUS: KDYŽ BUDU UŽÍVAT INZULIN, SLINIVKA ZLENIVÍ A PŘESTANE PRACOVAT.

  NENÍ TO PRAVDA. Diabetes 2. typu je progresivní onemocnění, což znamená, že se slinivka postupně vyčerpává, protože je nucena produkovat stále více inzulinu. Inzulin dodaný v injekci tedy slinivce odlehčí, umožní jí lépe pracovat a ochrání její zbylou funkci.

 4. MÝTUS: APLIKACE INZULINU JE SLOŽITÁ, NEZVLÁDNU TO.

  NENÍ TO PRAVDA. Dnes se používají moderní pomůcky, s nimiž je aplikace velmi jednoduchá. Většinou jde o inzulinová pera, buď jednorázová (už dopředu naplněná inzulinem) nebo s vyměnitelnou náplní. Stačí nastavit dávku a můžete si aplikovat inzulin. Jehla je velmi malá a tenká, takže píchnutí téměř nebolí. Správnou aplikaci inzulinu vás naučí lékař nebo edukační sestra.

 5. MÝTUS: PO INZULINU SE TLOUSTNE.

  NEMUSÍ TO BÝT PRAVDA. Při léčbě moderními inzuliny nemusí být váhový přírůstek velký, ale je třeba dodržovat režimová opatření (dietu a pohyb).

 6. MÝTUS: INZULIN OMEZÍ MŮJ ŽIVOT TAK, ŽE NEBUDU MOCI CHODIT DO PRÁCE, JEZDIT NA CHATU, CESTOVAT, CHODIT DO DIVADLA...

  NENÍ TO PRAVDA. Například bazální inzulin, kterým se léčba inzulinem většinou začíná, se aplikuje obvykle jen 1x denně přibližně ve stejnou dobu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám (životnímu stylu). Omezení s tímto režimem je opravdu minimální. Budete moci dělat vše tak jako dosud. S inzulinem se dá cestovat, sportovat i chodit za kulturou, pokud si budete hlídat glykemie, aplikovat inzulin pravidelně a dodržovat doporučení vašeho lékaře.

 7. MÝTUS: DOSTANU „HYPOGLYKEMICKÝ ŠOK“.

  NEMUSÍ TO BÝT PRAVDA. Hypoglykemie je nežádoucím projevem léčby inzulinem, nicméně se může objevit i po některých tabletkách na cukrovku. Nejčastěji se to stává při výraznější režimové chybě (vynecháte jídlo nebo se dostatečně nenajíte po velké fyzické námaze) nebo při chybě v aplikaci inzulinu. K závažné hypoglykemii může dojít, pokud nedodržujete doporučení pro léčbu. Váš lékař nebo edukační sestra vám vysvětlí, jak hypoglykemii předcházet a co dělat, když nastane. V případě moderních bazálních inzulinů, které působí stejnoměrně po dobu 24 hodin je riziko hypoglykemie velmi malé.

Dalším materiálem po "7 mýtů o inzulinu", který by měl pacient obdržet v nejtěžším období iniciace na inzulín, je Průvodce "Prvních 7 dní". Pro pacienty, kteří už mají začátek inzulinoterapie úspěšně za sebou, jsme připravili "Sedmero".

Průvodce
“Prvních 7 dní“

Průvodce "Prvních 7 dní“

Při přípravě Průvodce „Prvních 7 dní“ jsme měli na paměti hlavně velké množství informací, které musí pacient nově nastavený na inzulinovou léčbu vstřebat. Přímo v ordinaci je pečlivě edukován a vybaven všemi nezbytnými pokyny a informacemi. Po příchodu domů si ale často spoustu informací už nepamatuje, nebo si není jistý, jestli všechno správně pochopil. Právě v takové chvíli mu přijde velmi vhod Průvodce „Prvních 7 dní“.

Průvodce „Prvních 7 dní“ je odborně garantován prof. MUDr. Kateřinou Štechovou, PhD., MUDr. Marcelou Szabó a MUDr. Kateřinou Urbancovou. Obsahuje přehledně a srozumitelně zpracované přesně ty informace, které pacient potřebuje pro první týden s inzulinem. Místo brožur jsme použili jednoduché přehledné karty s návodnými obrázky a minimem textu. Průvodce dává pacientům jistotu, že když některé důležité informace zapomenou, vědí, kde je hledat a mohou se k nim kdykoliv vrátit.

Jaké materiály jsou tedy součástí?

Praktická krabička

Zajišťuje kompatibilitu celé sady včetně pomůcek. Uzavřená krabička působí nenápadným dojmem, po otevření však dokáže překvapit. Na spodní části víka je vizuální návod kde co najít. Šuplíky pak obsahují pouzdro na inzulínové pero a jehly a tekutý cukr pro případ hypoglykémie.

Magnetická karta „Jak si aplikovat inzulin“

Je jedním z pacienty nejlépe hodnocených materiálů. Poskytuje názorný návod, jak si aplikovat inzulin, krok za krokem. Pacienti mají kartu na lednicích a pracují s ní během prvních dnů s inzulinem, než automaticky zvládnou správný postup. Mnozí pacienti si pochvalují bezproblémové zahájení inzulinoterapie právě díky tomuto materiálu.

Karta „Co když je něco špatně“

Poskytuje pacientům „první pomoc“ při řešení technických problémů, které je mohou v začátcích léčby inzulinem překvapit. Tento materiál dodává pacientům pocit jistoty, vědí, kam se podívat, když se vyskytne nějaký problém při aplikaci inzulinu.

Karta „Hypoglykémie“

Mnozí pacienti nevědí, co je hypoglykémie, tento stav nezažili, ale často je pro ně velkým strašákem. Jsou proto rádi, že oni i jejich rodiny mají informace o tom, jak se hypoglykémie pozná a srozumitelné instrukce, co dělat, když taková situace nastane.

Skládací karta „Život s dlouhodobě působícím inzulinem“

Karta je pacienty oceňovaná především pro svůj relevantní obsah. Zabývá se typickými situacemi ze života (např. řízení motorového vozidla, sport nebo hospitalizace) a poskytuje pacientům praktické rady. V porovnání s jinými edukačními materiály je ceněna pro svou stručnost a srozumitelnost. Pacienti v ní nacházejí odpovědi na své otázky, inspiraci i nové informace nebo si připomínají ty, které od návštěvy lékaře zapomněli.

Deník diabetika

Každodenní součást pacienta na inzulinoterapii obsahuje lékařem doporučené hodnoty glykémie na lačno a po jídle a stručné rady, jejichž dodržením je následně zajištěna určitá správnost v naměřených hodnotách. Pacienti oceňují jeho přehlednost, jednoduchost a prostor na poznámky a dotazy pro lékaře.

Sedmero

Sedmero

Další materiál je určen pro pacienty, kteří se již setkali s brožurami "7 mýtů o inzulinu" a s Průvodcem "Prvních 7 dní", tedy prošli úspěšně fází zahájení inzulinoterapie. Sedmero bylo vytvořeno ve spolupráci s MUDr. Jónem z pražské Nemocnice Na Homolce a pomůže pacientům zopakovat či ujasnit si základní dovednosti související s inzulinem.

Je zde 7 okruhů kontrolních otázek, na které by si měl pacient umět buď sám, nebo s pomocí sestřičky či lékaře zodpovědět.

Druhá část obsahuje 7 důležitých bodů, na které je třeba dát si pozor, aby byla léčba inzulinem úspěšná:

 1. Aplikace inzulinu
 2. Uskladnění inzulinu
 3. Střídání místa aplikace (vpichu)
 4. Pravidelnost aplikace
 5. Životospráva
 6. Hypoglykemie
 7. Úprava dávky

V případě zájmu o kteroukoliv z výše uvedených brožur, kontaktujte prosím zástupce společnosti Eli Lilly.

Po kliknutí na tento odkaz přejdete na stránky spravované třetí stranou, která je plně zodpovědná za příslušný obsah. Společnost Eli Lilly and Company tyto stránky nekontroluje, neovlivňuje ani se k nim nehlásí. Názory, tvrzení či komentáře vyjádřené na těchto stránkách by neměly být připisovány společnosti Eli Lilly and Company. Společnost Eli Lilly and Company není zodpovědná za zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

x