Nový design předplněných per KwikPen

byl navržen pro inzuliny

Abasaglar1 a Humalog 200 IU/ml2


Přípravky dostupné na českém trhu3:

SÚKL kód: 0209088
Název: ABASAGLAR 100 IU/ML KWIKPEN
Forma: INJ SOL 10X(2X5)X3 ML II
Příbalová informace SPC

V roce 2016 bylo pero Abasaglar KwikPen s 60 IU/ml nahrazeno stejně spolehlivým perem Abasaglar KwikPen s 80 IU/ml1.

Abasaglar pen and box
SÚKL kód: 0210178
Název: HUMALOG 200 IU/ML KWIKPEN
Forma: INJ SOL 5X3 ML
Příbalová informace SPC

HUMALOG 100
SÚKL kód: 0029689
Název: HUMALOG 100 IU/ML KWIKPEN
Forma: INJ SOL 5X3 ML
Příbalová informace SPC

SÚKL kód: 0029691
Název: HUMALOG MIX25 100 IU/ML KWIKPEN
Forma: INJ SUS 5X3 ML
Příbalová informace SPC

SÚKL kód: 0029693
Název: HUMALOG MIX50 100 IU/ML KWIKPEN
Forma: INJ SUS 5X3 ML
Příbalová informace SPC

SÚKL kód: 180183
Název: Humulin N (NPH)
Forma: INJ SUS 2x 5X3 ML KWIKPEN
Příbalová informace SPC

SÚKL kód: 180181
Název: Humulin R
Forma: INJ SOL 2x 5X3 ML KWIKPEN
Příbalová informace SPC

SÚKL kód: 180185
Název: Humulin M3
Forma: INJ SUS 2x 5X3 ML KWIKPEN
Příbalová informace SPC

Návod k obsluze

Kompletní pokyny naleznete v příbalovém letáku dodávaném s perem, ke stažení také zde:

Reference:

  1. SPC Abasaglar, 19. 1. 2017
  2. SPC Humalog, březen 2017
  3. Číselník SÚKL http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Po kliknutí na tento odkaz přejdete na stránky spravované třetí stranou, která je plně zodpovědná za příslušný obsah. Společnost Eli Lilly and Company tyto stránky nekontroluje, neovlivňuje ani se k nim nehlásí. Názory, tvrzení či komentáře vyjádřené na těchto stránkách by neměly být připisovány společnosti Eli Lilly and Company. Společnost Eli Lilly and Company není zodpovědná za zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

x