• Konverzační mapy
 • Konverzační průvodce
 • Řekli o nás
 • Často kladené otázky

Konverzační mapy

Konverzační mapy

Edukační program Konverzace o diabetu obsahuje nástroj Konverzační mapyTM určené pro skupinovou edukaci pacientů s diabetem 1. i 2. typu a nástroj Konverzační průvodceTM pro edukaci individuální. Obě pomůcky byly vytvořené společností Healthy Interactions Inc.1 tak, aby co nejlépe vyhovovaly možnostem edukátorů a potřebám pacientů. Společnost Eli Lilly pak tento program v České republice sponzoruje tím způsobem, že proškoleným edukátorům poskytuje speciálně navržené edukační materiály.

Edukace pomocí Konverzačních map je součástí Doporučení k edukaci diabetika České diabetologické společnosti2.

Konverzační mapyTM mění způsob, jakým se dosud lidé o cukrovce učili. Jedná se o vizuální přístup v kombinaci s interaktivní skupinovou konverzací, která lidem pomáhá zapamatovat si více informací, a tak v konečném důsledku vede i k lepšímu zvládání jejich onemocnění. Rozdíl mezi skupinovou a individuální edukací:

Konverzační mapyTM

Konverzační mapy<sup>TM</sup>

V současnosti existují Konverzační mapyTM na tato témata:

Život s diabetem

Jak funguje diabetes

Zdravé stravování a pohybová aktivita

Zahájení léčby inzulinem

Diabetes a péče o nohy

Život v rodině s diabetem 1. typu

Porozumění rizikovým
faktorům při zvládání
diabetu (pozdní komplikace)

Více praktických informací naleznete také v sekci Často kladené otázky.

Reference:

 1. Healthy Interactions Inc.
 2. Doporučení k edukaci diabetika České diabetologické společnosti http://www.diab.cz/dokumenty/edukace_diabetika_2012.pdf

Konverzační průvodce

Konverzační průvodce

Edukační pomůcka Konverzační průvodceTM je navržena tak, aby se zapojily obě zúčastněné strany - edukátor a pacient. Její obsah byl upraven podle jiné vzdělávací pomůcky Konverzační mapyTM, kterou společnost Healthy Interactions Inc.1 vyvinula ve spolupráci se společností Eli Lilly.

Konverzační průvodceTM kombinuje účinné techniky vizuálního vzdělávání s aktivním dialogem mezi účastníkem a edukátorem. Tato forma edukace účinně přispívá ke zvládání vlastního onemocnění a současně umožňuje cílený individuální přístup k edukaci.

Konverzační průvodceTM je tedy vhodnější v případech:

 • kde není možné sezvat 3 až 10 pacientů na skupinovou edukaci
 • kde je nutné probírat otázky intimnějšího charakteru
 • kde není k dispozici vhodný prostor pro skupinovou edukaci
 • jako navazující edukace pro pacienty, kteří již skupinovou edukaci absolvovali

Rozdíl mezi skupinovou a individuální edukací:

Konverzační průvodceTM

Konverzační průvodce™

Vzhled edukačního materiálu je uzpůsoben tak, aby byl zachován princip aktivního zapojování pacienta do konverzace formou jednoduchých obrázků. Z druhé strany má edukátor stejný obrázek opatřený popisky a instrukcemi.

Edukační materiál je ve tvaru stolního kalendáře:

image

Konverzační průvodceTM obsahuje čtyři edukační pomůcky, jejichž témata jsou:

Život s diabetem

Cesta k vytvoření zdravého životního stylu

Snižování rizika komplikací

Zahájení léčby inzulinem

Řekli o nás

Řekli o nás

image

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie IKEM, Praha

Z pohledu lékaře, který se dlouhá léta zabývá edukací diabetiků, vidím hlavní přínos Konverzačních map v jejich názornosti a ve strukturované formě skupinové edukace, která sjednocuje nejen nové poznatky oboru, ale současně formou workshopu aktivuje pacienty ke sdílení vlastních zkušeností a k formulaci vlastních problémů a návrhu jejich řešení.Z hlediska edukátorů – vyškolených diabetologických sester či lékařů, pak tento projekt na jedné straně usnadňuje

práci, protože velmi pečlivě, krok po kroku, poskytuje návod jak vést konverzaci, na druhé straně ale ponechává volnost pro vlastní kreativitu. Jediné, co vidím jako relativní “nedostatek” projektu je, že ač může na první letmý pohled budit dojem, že se jedná o “hračku pro děti”, pravý opak je pravdou a dobré zvládnutí konverzace pacientů nad mapou vyžaduje důkladnou přípravu a zkušenosti edukátora, na němž velmi závisí úspěch příslušné lekce.

image

Ing. Jindřich Podlipný,
jednatel Územní organizace Trutnov
Svazu diabetiků ČR


Vážení,
byl jsem pověřen výborem ÚO Trutnov Svazu diabetiků ČR poděkovat Vaší organizaci za podporu edukačních programů.

Díky této podpoře jsme mohli při rekondičním pobytu našich diabetiků v Deštném v Orlických horách absolvovat jednu z nejkvalitnějších forem edukace – Konverzační mapy.
Edukační sestra s námi probrala ve dnech 1. a 3. června tohoto roku Konverzační mapy “Diabetická noha” a “Pozdní komplikace diabetu”. Edukace byla vedena s vysokou odbornou úrovní a zejména se vaší edukační sestře podařilo aktivně zapojit diabetiky do projednávané problematiky. Všichni přítomní vysoce hodnotili průběh edukace a velmi si chválili poznatky, které v jejím průběhu získali. Můžeme konstatovat, že kvalita rekondičního pobytu díky edukační sestře a díky vaší firmě, která svou podporou edukaci umožnila, byla na mimořádně vysoké úrovni, což takto hodnotí nejen náš výbor, ale i všichni účastníci rekondičního pobytu.
Na závěr ještě jednou mnoho díků vaší edukační sestře i vaší firmě a věříme, že vytrváte ve své činnosti podporující diabetiky a budete ji dále rozvíjet.

Často kladené otázky

Často kladené otázky

image
 • Jak probíhá edukační lekce s Konverzační mapouTM?

  Lekce s Konverzační mapouTM probíhá ve skupince pacientů pod vedením speciálně vyškolené edukační sestřičky.

Edukační pomůckou je velká obrázková mapa, kolem které všichni zúčastnění sedí, aby na ni dobře viděli. Diskusi zároveň podporují i různé „hrací“ kartičky s pojmy a otázkami.

 • Jaká jsou témata lekcí?
  V současnosti existují Konverzační mapyTM na tato témata:

Život s diabetem

Jak funguje diabetes

Zdravé stravování a pohybová aktivita

Zahájení léčby inzulinem

Diabetes a péče o nohy

Porozumění rizikovým faktorům při zvládání diabetu

Život v rodině s diabetem 1. typu

 • Jak dlouho lekce trvá?
  Jedna mapa trvá přibližně 1,5 hod, ale záleží, jak aktivně se účastníci zapojí, jak je to baví a jak se rozvine diskuse.
 • Kde se taková lekce uskutečňuje?
  Nejčastěji probíhají edukace u diabetologů v ordinaci, na interních odděleních nemocnic, při Svazech diabetiků nebo na rekondičních pobytech. Pokud máte zájem o edukaci vašich pacientů pomocí Konverzačních mapTM, zkuste se zeptat zástupce společnosti Lilly.
 • Kdo lekci vede?
  Zkušená edukační sestřička, která byla speciálně vyškolena na vedení lekcí s Konverzačními mapamiTM a má celou pomůcku k dispozici.
 • Je potřeba absolvovat všechny mapy postupně nebo v libovolném pořadí?
  V současné době existuje 7 map, z toho 6 je určeno pro diabetiky 2. typu. Na pořadí většinou nezáleží.
 • Kolik se účastní pacientů?
  Ideální počet účastníků ve skupině je 5 až 8. V takto velké skupině se vyvolá živá diskuse, a zároveň umožní edukační sestřičce skupinu zvládnout a aktivně zapojit všechny účastníky.
 • Mohou si účastníci vzít s sebou partnera/partnerku?
  Určitě si s sebou můžou vzít rodinné příslušníky; lekce s Konverzační mapouTM jim všem pomůže celou problematiku lépe pochopit a pomáhat pacientům v jejich každodenním životě.
 • Jsou edukace pomocí Konverzačních mapTM vhodné i pro děti s diabetem?
  Pro děti a jejich rodiče je určena speciální mapa Život v rodině s diabetem 1. typu, která se spíše než na „medicínskou“ stránku onemocnění zaměřuje na psychologické a sociální aspekty v životě rodiny s diabetickými dětmi.

Po kliknutí na tento odkaz přejdete na stránky spravované třetí stranou, která je plně zodpovědná za příslušný obsah. Společnost Eli Lilly and Company tyto stránky nekontroluje, neovlivňuje ani se k nim nehlásí. Názory, tvrzení či komentáře vyjádřené na těchto stránkách by neměly být připisovány společnosti Eli Lilly and Company. Společnost Eli Lilly and Company není zodpovědná za zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

x