ELI LILLY ČR, s.r.o.

Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Tel.: +420 234 664 111
Fax: +420 234 664 891
 


IČO: 64941132

Bezplatná informační služba Lilly Sluchátko

Telefon: 800 112 122

Email: info_cz@lilly.com

Běžná provozní doba služby je od 8 do 16 hodin každý pracovní den

Bezpečnost léčiv a kvalita výrobků

Jakákoliv podezření na nežádoucí účinky našich léčiv, jiné zdravotně významné události související s jejich užíváním i problémy s kvalitou našich výrobků nám prosím ohlaste telefonicky nebo emailem na phv_czsk@lilly.com


Podezření na závažné nežádoucí účinky nebo jiné závažné nebo neočekávané skutečnosti související s použitím léku můžete oznámit přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv:

Po kliknutí na tento odkaz přejdete na stránky spravované třetí stranou, která je plně zodpovědná za příslušný obsah. Společnost Eli Lilly and Company tyto stránky nekontroluje, neovlivňuje ani se k nim nehlásí. Názory, tvrzení či komentáře vyjádřené na těchto stránkách by neměly být připisovány společnosti Eli Lilly and Company. Společnost Eli Lilly and Company není zodpovědná za zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

x