Abasaglar® bazální analog od Lilly

 • Účinná kontrola lačné glykemie 1 dávkou/24 hodin1
 • Minimální riziko závažných hypoglykemií1,2
 • Prokázaná kardiovaskulární bezpečnost3,4
 • Snadná a ověřená titrace5
 • Spolehlivé inzulinové pero KwikPen1

Návod k obsluze Abasaglar KwikPen naleznete zde.

Přípravky dostupné na českém trhu6:

SÚKL kód 0209088
Název ABASAGLAR 100 IU/ML KWIKPEN
Forma INJ SOL 10X(2X5)X3 ML II
Příbalová  informace SPC

SÚKL kód 0210312
Název ABASAGLAR 100 IU/ML
Forma INJ SOL 10X3 ML X 100 UT/ML
Příbalová  informace SPC

Reference:

 1. SPC Abasaglar, 19. 1. 2017
 2. J. Rosenstock et al; Diabetes, Obesity and Metabolism 17: 734–741, 2015
 3. Gerstein HC, Bosch J et al. NEJM 2012;367:319–328
 4. ORIGINALE, Diabetes Care. 2016 May;39(5):709-16
 5. STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES—2016, Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1): S52–S59
 6. Číselník SÚKL http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php  

Po kliknutí na tento odkaz přejdete na stránky spravované třetí stranou, která je plně zodpovědná za příslušný obsah. Společnost Eli Lilly and Company tyto stránky nekontroluje, neovlivňuje ani se k nim nehlásí. Názory, tvrzení či komentáře vyjádřené na těchto stránkách by neměly být připisovány společnosti Eli Lilly and Company. Společnost Eli Lilly and Company není zodpovědná za zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

x